гр. Пловдив,   ул. Софроний Врачански 12А,   тел. 0897 491 466
 
 


Езиково обучение

Даваме възможност да изберете между три езика: английски, немски и испански.
Ето как запознаваме децата с новия език и ги въвличаме в неговото овладяване:
 
Group time - Време за групата, в което децата се запознават с темата за деня и лексиката. Дава се възможност на всяко дете да изрази своето мнение, мисли или усещания.
 
Time to read - Време, през което на децата се представя и чете книжка, свързана с темата. В този процес, малките слушатели се потапят в историята и разсъждават върху случващото се.
 
Science - Време за наука. Правим опити и запознаваме децата с явленията и процесите в природата. Даваме възможност да развиват своето въображение, логика и мислене, като ги подтикваме да отговарят на въпроси: Защо? Как? По какъв начин? ... Сами участват в подготовката на опитите и наблюденията, помагаме им да правят изводи и причинно-следствени връзки.
 
Arts and crafts - Нашето време за изкуство. Даваме възможност на децата да се изразят чрез музика, танци, рисуване и творчество.
 
Games - Не може без игри. Но при нас игрите са обучителни, което дава възможност на децата да учат неусетно, като едновременно с това усвояват умението да работят в екип, да бъдат толерантни, да дават и да получава подкрепа.
 
Ladies and gentlemen - Минути за етикет в обществото. Учим малките дами и кавалери на добро отношение, култура и обноски. Запознаваме ги с маниер и поведение в обществото, в семейството и сред приятели.
 
Food is good - Време за храна. Разказваме, показваме, опитваме и запознаваме децата с богатата палитра от храни и продукти. В тези занимания те се научават колко е важно как и с какво се хранят, как се обработва и приготвя храна. Научават за културните различия в храненето.
 
Video time - В помощ на обучителния процес избираме подходящи видеа и филми. В този модул децата не са само зрители, защото им се задават въпроси и задачи свързани с видео материала. Целта е да бъде стимулирана паметта им и да се приучат на концентрирано внимание.
 
My ABC`s - Време посветено на графичните знаци на буквите. С по-големите деца се учим да пишем.
 
Дайте шанс на детето си! Обадете ни се!
 


ЗА НАС ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ ГАЛЕРИЯ КОНТАКТИ ПОСЕЩЕНИЕ